13 oktober: Algemene Ledenvergadering

Datum:

13-10-2020

Locatie:

Tijd:

Van 20.00 tot 22.00

Energiecoöperatie WPN nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 13 oktober a.s. van 20.00 – 22.00 uur. Leden en donateurs zijn van harte welkom. We volgen de coronamaatregelen en zoeken een locatie waar ten minste 70 personen op 1,5 m afstand aanwezig kunnen zijn. De ALV zal ook online te volgen zijn.

In het formulier hieronder kun je je aanmelden voor de ALV en aangeven of je in het echt aanwezig wil zijn of de ALV online wil volgen.

Uiterlijk 7 dagen voor de vergadering ontvang je de locatie en de link om online mee te doen in je mailbox.

Belangrijkste agendapunten:

Zonnepark de Grift

Op de agenda staat de voortgang van Zonnepark de Grift. We informeren je over de planning en praten je bij over de participatievoorwaarden, die we op dit moment uitwerken.

Reglement Fonds Duurzame Energie Nijmegen

Tijdens de ALV stellen we het reglement voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen vast. Het vaststellen van het reglement Fonds Duurzame Energie brengt ook een statutenwijziging met zich mee. Daarvoor geldt het gestelde in artikel 22 van de statuten. Het voorstel tot wijziging is ten minste vijf dagen voor de ALV ter inzage beschikbaar. Voor de besluitvorming geldt een twee derde meerderheid.

Financiën

Er zal informatie worden gegeven over de status van de uitkering aan de windaandeelhouders en over de financiën van de coöperatie. Windaandeelhouders ontvangen in september apart bericht over de uitkering 2019.

Bestuur

Tijdens de ALV nemen we afscheid van penningmeester Erik Kemper. Erik droeg zijn taak als penningmeester in juli over aan Bert Lagerweij. Jos Hoebink wordt herbenoemd.

NB: Er is nog steeds een vacature voor de functie van secretaris en voor een bestuurslid communicatie, dus meld je aan of zoek mee!

Agenda

Uiterlijk 7 dagen voor de ALV ontvang je de agenda en de vergaderstukken in je mailbox. Hierbij ontvang je ook de locatie en de link om de vergadering online bij te wonen.

Graag tot 13 oktober!

Bestuur Energiecoöperatie WPN

Jos Hoebink, Sjon Debie, Bert Lagerweij, Harold Beem, Alie Hoksberg, Abo Rassa, Leidy van der Aalst

Vragen? Neem contact op via info@energiecooperatiewpn.nl.

Stemrecht ALV overdragen

Meerderjarige leden kunnen bij afwezigheid op de vergadering een volmacht afgeven aan een ander lid. Dit doen zij door dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan het bestuur van Energiecoöperatie WPN, onder vermelding van eigen voor- en achternaam en voor- en achternaam van het lid aan wie de volmacht wordt verleend en de datum van de betreffende Algemene Ledenvergadering. Een minderjarig lid kan uitsluitend vertegenwoordigd worden door zijn wettig vertegenwoordiger en heeft dus indirect stemrecht.

Aanmelding Algemene Ledenvergadering 13 oktober

  • Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.