Penningmeester Erik Kemper vertrekt met een gerust hart

24-06-2020

Met zijn financiële achtergrond had Erik Kemper veel kennis en ervaring in te zetten als penningmeester in het bestuur van (toen nog) WPN. Nu, na vijf jaar, treedt hij af als bestuurslid en laat hij de zaak met een gerust hart achter.

Begrijpelijke taal

Zorgen dat de processen goed lopen, ook het ‘proces aan de achterkant’. Dat zag Erik Kemper als de belangrijkste taak die de afgelopen jaren voor hem was weggelegd. ‘Veel dingen blijven buiten beeld. Het is belangrijk om op die achterkant gefocust te blijven. Je hebt bijvoorbeeld veel geld op de bank, dat moet worden uitgekeerd. Als aan de achterkant iets niet goed gaat, is het vertrouwen gauw weg.’

De ALV’s waren zeer leerzaam. ‘Het was best lastig om aan die honderd mensen die daar dan zitten de cijfers uit te leggen. Er is een klein clubje dat veel wil weten over financiële details, maar je wilt ook dat iedereen aangehaakt blijft. Daarin moet je de balans zien te bewaren. Zo veel mogelijk in begrijpelijke taal. Je doet het nooit voor iedereen goed, maar leuk om te proberen het verhaal zo begrijpelijk mogelijk te maken.’

Diversiteit

Wat hij ‘ontzettend gaaf’ vond is de diversiteit van mensen met wie hij samenwerkte. Dat begon al meteen nadat hij zich bij het burgerinitiatief had aangesloten, waarop hij overigens was geattendeerd door iemand van de wijkkrant die hem kwam interviewen over de zonnepanelen op zijn dak. Hij wilde meteen actief worden en werd lid van de werkgroep participatie, die zich boog over het financiële model en welke vorm de burgerparticipatie daarin  moest aannemen: aandelen, obligaties, nog anders…

Kemper: ‘Die werkgroep was heel divers qua type mens. Van groene VVD’er tot linkse types die rendement een vies woord vinden en alles ertussenin. Mensen die ik niet gauw voor een baan in de financiële sector zou hebben uitgekozen. Maar omdat je een gezamenlijk doel hebt, ging er een enorme kracht uit van die diversiteit. Het schuurde soms, was niet makkelijk, maar werkte toch goed door dat gezamenlijke doel. Het was fantastisch om zo samen te werken.’

De diversiteit onder de leden mag wat hem betreft nog wel groter. ‘Bijvoorbeeld meer jongeren, of mensen die het niet breed hebben. Dat zou ik ons wel gunnen.’

Zonnepark

Wordt de taak van zijn opvolger ingewikkelder met de bouw van het zonnepark? ‘Nee, het wordt niet moeilijker. Voor het windpark is het leden- en participatiesysteem goed ingericht. Qua achterkant is dat voor het zonnepark bijna een kopie. Wat wel ingewikkelder wordt, is de bestuurbaarheid. Tot nu toe konden we focussen op één project. Met meerdere projecten in elkaar gevlochten, is het zaak om dingen goed te blijven scheiden, zoals de winstuitkering.’

Voor Erik Kemper als penningmeester, en natuurlijk voor alle leden, was de grootste teleurstelling uit zijn periode toch wel de vertraagde winstuitkering over 2018. ‘Ik vind dat de Rabobank flexibeler had mogen zijn. Wij zijn geen klassiek bedrijf en de bank had daar zakelijk anders mee om kunnen gaan. Daar heeft mijn opvolger nog wat te doen. Aan de andere kant, we zijn met zijn allen ondernemer. Geen zekerheid hebben hoort daar een beetje bij.’

Professionaliteit

Het windpark drijft sterk op vrijwilligers en die zijn belangrijk om de collectieve gedachte vast te houden. Toch wil hij pleiten voor een professionele aanpak. ‘Als vrijwilliger is het bijna niet meer te bolwerken. Profs zijn heel hard nodig, bijvoorbeeld de accountant, de administratie en voor communicatie. Die moeten we aan ons blijven binden en dus betalen.’

Hij verlaat de zaak met een gerust hart. ‘In het bestuur waren meerdere functies vacant, waarvoor goede mensen zijn gevonden. Over de volle breedte is het bestuur weer goed ingevuld.’