Agenda

Energiecoöperatie WPN organiseert minimaal één keer per jaar een ALV en daarnaast incidentele bijeenkomsten om de voortgang van projecten te bespreken. Het bestuur van Energiecoöperatie WPN vergadert in principe op de eerste woensdag van de maand, uitgezonderd de maand augustus. Zodra data van ALV’s en/of incidentele bijeenkomsten bekend zijn, plaatsen we die hier online in deze agenda.

Datum:

13-12-2021

Locatie:

Tijd:

Van 20.00 tot 22.00

Op maandag 13 december 2021 organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Leden en donateurs ontvangen uiterlijk 4 weken van tevor