Energiecoöperatie WPN

Energiecoöperatie WPN neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Burgers leveren zo een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving.

Energiecoöperatie WPN is een duurzame energiecoöperatie door en voor burgers.

Met het realiseren van Windpark Nijmegen-Betuwe in 2016 is een eerste belangrijke mijlpaal bereikt. 1.013 leden van Energiecoöperatie WPN hebben geïnvesteerd in windaandelen en zijn daarmee samen eigenaar van het windpark geworden.

Het windpark is pas een begin. De coöperatie wil nog veel meer mooie, duurzame energieprojecten voor én door burgers in Nijmegen en omgeving realiseren. Te beginnen met Zonnepark de Grift!

Ook jij kunt meedoen en meedenken over onze coöperatie en Zonnepark de Grift, door donateur of lid te worden.

Op de hoogte blijven?

Wil je nu nog geen lid of donateur worden, maar wel op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Koers: verbreding van activiteiten

Energiecoöperatie WPN wil een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie. Kernwoorden daarbij zijn samen en duurzaam. Nu Windpark Nijmegen-Betuwe is gerealiseerd wil de coöperatie verder, door haar activiteiten te verbreden.

Energiecoöperatie WPN gaat meer duurzame energieprojecten op stads- en regioniveau opzetten. Ook wil de coöperatie projecten op wijk- en buurtniveau stimuleren door actieve burgers in de stad te ondersteunen bij hun lokale energie-initiatieven. Verder zet de coöperatie haar educatieve activiteiten voort. Om de koers verder vorm te geven zijn werkgroepen ingericht, waar de leden samen een toekomststrategie vormgeven.

Bestuur

Het bestuur van Energiecoöperatie WPN bestaat uit kundige en gedreven mensen uit Nijmegen en omgeving. Maak kennis met de bestuursleden. Hier lees je het bestuurlijk verslag van 2022.

Integriteitscommissie

Een integriteitscommissie ziet toe op de juiste naleving van de gedragscode van de coöperatie. Deze gedragscode heeft als doel om de integriteit en de goede reputatie van de coöperatie te bevorderen en te beschermen. Lees hier meer over wat de commissie doet en hoe je met hen in contact komt.

Documenten Energiecoöperatie WPN

Partners

Als coöperatie werken we samen met diverse partners waaronder Wiek-II voor projectvoorbereiding en campagnes en de community Burgers Geven Energie.