Dick Bos is sinds eind vorig jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van het windpark, als opvolger van Jan van der Meer, die Gedeputeerde is geworden bij Provincie Gelderland. Dick Bos is een geboren en getogen Nijmegenaar die graag iets doet om de stad nog mooier te maken, en een ondernemer in hart en nieren die graag anderen vooruit helpt met zijn kennis en ervaring.

StartUp

In het dagelijks leven bestiert hij StartUp Nijmegen, waar hij de oprichter van is, en waar hij startende ondernemers begeleidt. Hij biedt de honderd starters een werkplek met faciliteiten, waar ze zich kunnen focussen op hun bedrijf, hun ondernemerschap. Waar ze leren zich te presenteren en te verkopen. Een veilig huis waar ze hun twijfels, successen en dromen met elkaar kunnen delen. Waar ze hun ervaring leren versnellen van nog 45 ervaren ondernemers uit de regio, in een dynamische omgeving die onder zijn leiding in snel tempo professionaliseert en bijdraagt aan een rijker economisch systeem in de regio. Al gaat het nu dan even anders en werkt hij vanwege de coronacrisis vanuit huis. Via alle mogelijke digitale middelen blijft hij de starters bijstaan.

Campagneteam

Bos heeft eerder als lid van het campagneteam meegewerkt aan de crowdfunding van het windpark. ‘Ik zag daarin een kans om het lokale bedrijfsleven te verbinden met dit initiatief van lokale bewoners. Ik heb op allerlei bedrijfsnetwerken spreekbeurten gehouden om ze ervan te overtuigen daar geld in te stoppen.

‘Nee, ik was toen niet zozeer bezig met duurzaamheid. Wel op persoonlijk niveau, met zonnepanelen, ik heb de auto weggedaan en ga op de fiets, maar dat is meer omdat ik vind dat dat nodig is. Ik ben al jaren bezig met geen voedsel weggooien, nog geen korst oud brood. Je ziet wat in de wereld gebeurt en je nu acteert voor je nageslacht. Als ik later kleinkinderen krijg wil ik ze kunnen vertellen wat ik heb bijgedragen aan hun toekomst.’

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) telt drie leden, die alle drie ervaring hebben in het besturen van organisaties. Wat doet de raad eigenlijk? ‘De RvC controleert het bestuur en helpt de bestuurders de opdracht die zij hebben te verwezenlijken. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar zien we nieuwe ontwikkelingen en kansen? De RvC ziet erop toe dat de bedrijfsvoering ordelijk verloopt, vooral financieel. Het windpark is een bijzonder bedrijf, waar meer dan duizend Nijmegenaren geld in hebben gestopt, waar banken aan hebben geleend en waar subsidie aan is verstrekt. Dat is een ingewikkeld systeem en je moet er wel voor zorgen dat alles koosjer gebeurt.’

De RvC komt drie keer per jaar bijeen en kijkt dan behalve naar de financiën ook naar de technische rapportages, en zaken als de contacten met de omwonenden, het zonnepark in ontwikkeling, de contracten met netbeheerders en leveranciers en of die beter of anders kunnen. ‘Het is een voortdurend onderhandelen met allerlei instanties.’

Bos brengt een enorme levenslange ervaring als geslaagd ondernemer in in de raad. Maar hij volgt wel iemand op (Jan van der Meer) die een grote staat van dienst heeft op het gebied van duurzaamheid. ‘Een grote staat van dienst heb ik ook. De klasse van Jan is de hoeveelheid kennis die hij heeft van duurzaamheid. En doorzettingsvermogen. Daaraan is het danken dat het warmtenet voor de Waalsprong er is gekomen. Hij bleef altijd maar met nieuwe plannen komen en anderen inspireren.

‘Ik zie mezelf als een lokale bestuurder met een warm hart, die kennis toevoegt en daarmee een steentje bijdraagt. Het zou top zijn als we energie kunnen halen uit zonnewarmte, of uit de Waal. Dat is het soort ontwikkelingen waar ik wel energie in wil steken.’

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.