Inschrijving extra Zonaandelen de Grift

Met de aanschaf van deze extra Zonparticipaties bouw je mee aan Zonnepark de Grift. Met onze
gezamenlijke inleg wordt het Zonnepark, net als Windpark Nijmegen-Betuwe, gefinancierd en
eigendom van inwoners. Zo zetten we een nieuwe stap naar een duurzame stad die vooruit kijkt.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor extra Zonaandelen.