Peiling participatie Zonnepark de Grift

De bouw van Zonnepark de Grift komt dichtbij. Net als van het windpark wordt Energiecoöperatie WPN mede-eigenaar. Het bestuur is benieuwd welke vorm van participatie in het zonnepark jou het meest aanspreekt. Waar word jij enthousiast van en wat is denk jij een goede vorm om anderen te stimuleren om mee te doen. Geef je keuze aan via de peiling onderaan deze pagina. Bedankt!

De peiling is open van 26 november 20.00 uur tot en met 30 november.
Tijdens de ALV in december komen we terug op de resultaten van de peiling en de verdere aanpak participatie in Zonnepark de Grift.

Lees meer in het document participatievormen of bekijk onderstaande samenvatting voordat je je stem uitbrengt.

Samenvatting mogelijke participatievormen

Zonaandelen of toch niet?
In de voorbereiding van het Zonnepark hebben we de keuze gemaakt om te communiceren dat we ledencertificaten in de vorm van Zonaandelen gaan uitgeven, op vergelijkbare wijze als in het Windpark. Een zonaandeel van 50€ is inleg in het eigen vermogen van de coöperatie, die dit vervolgens inlegt als eigen vermogen in Zonnepark de Grift BV.

Zonaandelen, vergelijkbaar met windaandelen, geven de coöperatie recht op uitkering van opbrengsten (winst) van het zonnepark. De coöperatie verdeelt de opbrengsten na aftrek van operationele kosten over de Zonaandeelhouders. Het financieel model laat zien dat we een aantal jaren moeten wachten op uitkering op basis van Zonaandelen. Als aandeelhouder zijn we, net als bij het Windpark, de laatste in de rij en kan het voorkomen dat rendement minder is of later wordt uitgekeerd. Daarnaast krijg je je inleg niet terug, met het rendement dat je ontvangt, worden ook de kosten van je inleg ’terugverdiend’. De ervaring in onze campagnes leert dat rendement communicatief een lastig concept is. Ook is een nadeel van uitgifte van ledencertificaten dat dit de coöperatie minder ruimte geeft in haar begroting dan bij andere opties.

Alternatief obligaties Zonnepark de Grift
Een van de alternatieven voor Zonaandelen is het uitgeven van obligaties. Obligaties in de vorm van een lening direct aan Zonnepark de Grift, als aanbod voor leden en donateurs van WPN. Op de obligaties wordt jaarlijks aflossing en een vaste rente uitbetaald. Communicatief is dit duidelijker. Het gevoel van eigenaarschap blijft, want Energiecoöperatie WPN houdt een aandeel in het Zonnepark, waarmee zeggenschap en winstdeling gewaarborgd voor de coöperatie geborgd zijn.

Alternatief CO2 aflaat of Zon voor de stad
Twee andere alternatieven zijn participaties in de vorm van een ‘CO2 aflaat’ of ‘Zon voor de stad’. De namen van deze participaties kunnen nog aangepast, het gaat nu om het idee van de participatievorm. Bij deze participaties leg je geld in voor Zonnepark de Grift. De opbrengsten worden op een andere manier ingezet dan bij een aandeel of obligatie.  
In het geval van de ‘CO2 aflaat’ betekent het dat je inleg gelijk staat aan een hoeveelheid CO2 compensatie voor je elektriciteitsverbruik. Daarnaast zorgt deze inleg ervoor dat we verder kunnen bouwen aan een eigen lokaal energiebedrijf. Je participatie wordt na 5 jaar omgezet in een Nijmeegs stroomcontract, directe levering van lokale stroom aan jouw huishouden.
Bij de participatievorm ‘Zon voor de stad’ komen de opbrengsten ten goede aan projecten in en om de stad. Je legt in en samen bepalen we als coöperatie waar we de rendementen aan besteden, nieuwe energieprojecten, mooie maatschappelijke projecten of andere zaken die ten goede komen aan de kwaliteit van leven in en om onze stad.

Meerdere participatievormen / hybride variant
Het is ook mogelijk dat we kiezen voor verschillende vormen. Daarmee kan ieder de participatievorm kiezen die past en kunnen we tegelijkertijd misschien alvast een stap zetten richting de toekomst. Anderzijds kan een hybride variant meer werk en ook verwarrend zijn.

Lees meer in de uitgebreide achtergrondinformatie in het document participatievormen.

Laat je horen in de peiling

Laat ons weten welke vorm van participatie in het zonnepark jou het meest aanspreekt en waarvan jij denkt dat dit een goede vorm is om anderen te enthousiasmeren om mee te doen.

De peiling was open tot en met 30 november.