Informatiebijeenkomst uitkeringen op 20 oktober 2020

29-10-2020

Op 20 oktober was er een digitale informatiebijeenkomst  over de uitkeringen van het Windpark 2019. Dit naar aanleiding van het voor veel windparticipatiehouders teleurstellende bericht dat er evenals in 2018 geen uitkering zou zijn. Dit in tegenstelling tot de gewekte verwachtingen in 2018. De belangrijkste reden is nu de liquiditeitspositie. Voor de informatiebijeenkomst was veel belangstelling. Ruim 120 personen hebben ingelogd.

Door de penningmeester van de coöperatie en een lid van de Raad van Commissarissen van het Windpark werd een toelichting gegeven op de cijfers, daarin werden ook al de vragen, die  al eerder waren binnengekomen, meegenomen en werden een aantal chatvragen beantwoord. Pim de Ridder heeft toegelicht waarom hij zich meer gaat richten op de ontwikkelfunctie en stopt met  zijn directietaken voor het Windpark.

De presentaties zijn op 21 oktober naar alle betrokkenen gestuurd met de mogelijkheid om nog aanvullende vragen te stellen tot 27 oktober. Intussen zijn er al veel vragen binnengekomen die onder meer betrekking hebben op het perspectief voor de komende jaren, de oorzaken van de  liquiditeitspositie, de hoge OZB en de verstrekte leningen. Ook wordt gevraagd naar duidelijkheid  over het  toezicht van de RvC en het moment van  informeren van de leden door het WPN bestuur. De vragen worden beantwoord en alle betrokkenen krijgen zo spoedig mogelijk een overzicht van de vragen/antwoorden.

In de ALV van december zal met name het perspectief voor de komende jaren één van de agendapunten  zijn.

Bestuur Energiecoöperatie WPN