Klimaatminister trapt Open Energiedag af bij WPN

18-09-2023

Met een selfie trapt demissionair minister voor Energie en Klimaat de Open Energiedag af. Rob Jetten bezoekt daarna een van de windmolens van Windmolenpark Nijmegen Betuwe, langs de A15. “Het is een mooi voorbeeldproject van hoe energiecoöperaties samen projecten kunnen ontwikkelen. Hier zijn lokale inwoners lid van de coöperatie. Die hebben met elkaar deze windmolens gebouwd en profiteren ook samen van de opbrengsten ervan.” Het is een gang van zaken die de minister graag vaker ziet. “Absoluut. We moeten voor 2035 onze hele elektriciteitsopwekking CO2-vrij krijgen. Daarvoor zijn windparken op de Noordzee de belangrijkste bron straks, maar we hebben ook energieprojecten op land nodig.”

Voordat deze vrolijke kiek gemaakt werd ging de minister in gesprek met onze voorzitter Ron Stevens, wethouder stedelijke ontwikkeling Noël Vergunst en voorzitter van NVDE Olof van der Gaag. Een mooi gesprek over de toekomst van duurzame energie en de rol die wij daarin kunnen spelen.

Ook in de media was er aandacht voor onze Open Energiedag:
https://www.rn7.nl/48898-rob-jetten-trapt-open-energiedag-af-bij-nijmegen

https://www.gld.nl/nieuws/8009873/klimaatminister-trapt-open-energiedag-af-bij-nijmegen

Én tijdens deze dag werd er op ons terrein een leerzame podcast door Rob Jetten opgenomen:
https://www.linkedin.com/posts/nederlandse-vereniging-duurzame-energie_openenergiedag-activity-7109460052834406400-4e3-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop