Zonnepark de Grift

De vier molens van Windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt binnenkort Zonnepark de Grift met ca. 13.000 zonnepanelen (naar verwachting in de tweede helft van 2020). Genoeg om 1.250 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan, door donateur te worden van Energiecoöperatie WPN, mee-investeren en profiteren van Nijmeegse Zonaandelen. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Projectvoorbereiding

Gemeente Nijmegen is eigenaar van de grond waarop Zonnepark de Grift komt te staan. Met de gemeente is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond. De SDE+ subsidie, noodzakelijk om het project rendabel te maken, is in 2019 toegekend. Ook is door de gemeente Nijmegen een vergunning voor het zonnepark verstrekt. Op dit moment loopt er tegen deze vergunning nog een hoger beroepszaak bij de Raad van State. De zitting bij de Raad van State gaat plaatsvinden op 29 juni, dat is in lijn met hun belofte dat de zaak versneld gaat afhandelen. Goed nieuws, want de kans wordt hiermee groter dat we op korte termijn een uitspraak kunnen verwachten. Als de uitspraak positief is betekent dit dat onze vergunning onherroepelijk is. We kunnen dan de afspraken over de bouw en financiering definitief gaan maken. Met de bouw van het zonnepark gaan we dan zo snel mogelijk aan de slag. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 13.000
  • Type: nader te bepalen
  • Totale vermogen: 4,7 MWp
  • Productie: 4,4 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.250 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Energiecoöperatie WPN, Wiek-II

Eigen, Nijmeegse energie

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte.

Aan de Griftdijk, langs de A15, bouwen we samen het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in totaal ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Met genoeg mensen die mee-investeren worden we ook van het zonnepark eigenaar. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt zo bij aan de lokale economie. Als je meedoet met het zonnepark ontvang je twintig jaar lang een eerlijk rendement. Ook beslis je mee over innovatieve plannen voor ons duurzame energielandschap aan de Grift!