Zonnepark de Grift

De vier molens van Windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt in 2021 Zonnepark de Grift met ca. 11.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.475 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Meer informatie over Zonnepark de Grift lees je in de informatiebrochure (zie onderstaand) en op www.zonneparkdegrift.nl.

De inschrijving voor Zonaandelen is gesloten. Inschrijvers hebben op 8 juli een factuur in hun mailbox ontvangen.

Inschrijving Zonaandelen de Grift

Van 10 tot en met 30 juni kun je inschrijven voor Zonaandelen van Energiecoöperatie WPN. Met de aanschaf van Zonaandelen bouw je mee aan Zonnepark de Grift. Met onze gezamenlijke inleg wordt het Zonnepark, net als Windpark Nijmegen-Betuwe, gefinancierd en eigendom van inwoners. Zo zetten we een nieuwe stap naar een duurzame stad, die vooruit kijkt. Doe mee en word eigenaar van je eigen stukje zonnepark. Het Zonnepark vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van het innovatieve Energielandschap de Grift. Onderstaand vind je de projectinformatie en de link naar het online portaal waar je kunt inschrijven.

Informatiebrochure en voorwaarden

Door inschrijving komt de participatieovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt gesloten onder Nederlands recht en in de Nederlandse taal. Inschrijver accepteert de inhoud van de participatieovereenkomst en de participatievoorwaarden. Neem contact op als je je inschrijving wilt herzien of herroepen. Herroepen kan, zonder opgave van redenen, gedurende 14 dagen na inschrijving. De participatieovereenkomst die door je inschrijving tot stand is gekomen, wordt dan ontbonden.

Financieel toezicht

Terzake van deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM.
Wel is deze aanbieding aangemeld bij de AFM. Bovendien is een informatiedocument beschikbaar gesteld over deze aanbieding, overeenkomstig bijlage A van de vrijstellingsregeling Wft. Dat informatiedocument is opgenomen als bijlage (informatiedocument AFM Zonaandelen de Grift).  

Schrijf je nu in voor Zonaandelen De Grift (inschrijving is gesloten)

  • Ben je lid of donateur van Energiecoöperatie WPN?
    Gebruik dan de activatielink die je op 10 juni per e-mail van ons hebt ontvangen om een account aan te maken en in te schrijven.

Let op: Met ieder e-mailadres kan maar één account worden aangemaakt.

Heb je in onze administratie hetzelfde e-mailadres als je partner of kind? Dan kun je maar 1 account aanmaken. Mail ons voor de andere persoon een ander e-mailadres. We zorgen dan dat je een nieuwe account-activatielink ontvangt.

Ben je wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid en zelf ook lid? Via jouw persoonlijke account (zie menu) kun je ook inschrijven voor Zonaandelen voor jouw kind of kleinkind. Kom je er niet uit? Stuur ons een mail en we helpen je graag op weg.

In de portaal vind je het invulvakje ‘Huidige energieleverancier’. Dit is voor het inschrijven voor Zonaandelen niet van toepassing en kun je daarom open laten.

Vervolgproces na inschrijving

Na eindiging van de inschrijfperiode verdelen we de beschikbare Zonaandelen over de geldige inschrijvingen. Wanneer je voor Zonaandelen in aanmerking komt ontvang je per e-mail bericht van het aantal Zonaandelen dat aan je is toegewezen. Daarbij vermelden we ook het bedrag dat je ter verkrijging van die Zonaandelen dient over te maken.

Je hoeft pas te betalen nadat je per e-mail een betaalverzoek hebt ontvangen. Daarin staat ook de uiterste betaaldatum vermeld. Let op: Betaling dient te geschieden vanaf een bankrekening die op naam staat van de inschrijver.

Zonaandelen worden uitsluitend verkregen na overmaking van de volledige inleg naar Energiecoöperatie WPN (statutaire naam Coöperatie WindpowerNijmegen U.A).

We bevestigen de verkrijging van Zonaandelen vervolgens schriftelijk (per e-mail).

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over inschrijving voor Zonaandelen of Zonnepark de Grift? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Heb je andere vragen, stuur ons dan een bericht.