De inschrijving voor Zonaandelen Zonnepark de Grift is met enkele weken uitgesteld. Alle seinen stonden op groen. In de ALV van 28 april stelden de leden de participatievoorwaarden en de participatieovereenkomst vast. En vanaf 7 mei zou de inschrijving starten.

De participatievoorwaarden worden opnieuw getoetst door een jurist om aan alle voorwaarden van de bank te kunnen voldoen. Op 8 juni a.s. wordt er een extra digitale ALV georganiseerd (onder voorbehoud), om dan een definitief besluit te nemen over de participatievoorwaarden. Kort daarna start de inschrijving.

De documenten voldoen aan de meeste eisen maar toch is een extra juridische controle nog nodig waardoor we aan alle voorwaarden van de bank kunnen voldoen. De manier van inschrijven verandert niet.

Extra digitale ALV 8 juni a.s.

In onze statuten staat dat de ALV besluit over de participatievoorwaarden. Omdat deze opnieuw getoetst worden, kan het zijn dat er (kleine) wijzigingen in komen en ze opnieuw moeten worden vastgesteld. Daarom organiseren we (onder voorbehoud) een extra digitale ALV op 8 juni a.s.

Hoe gaat het nu verder?

  • De al geplande vragenuurtjes gaan gewoon door.
  • Extra ALV op 8 juni (onder voorbehoud).
  • De inschrijfperiode blijft 3 weken, zo snel mogelijk na de ALV. De startdatum maken we nog bekend.
  • De planning zoals door Pim de Ridder in de ALV van 28 april is aangegeven, gaan we samen met Wiek-II nog concreter invullen.
  • Begin juli maken we de balans op en weten we hoe we verder kunnen.

Zoals we al eerder hebben aangegeven is Zonnepark de Grift een complex project waar met regelmaat bijgestuurd moet worden. Dit doen we in nauwe samenwerking met Wiek-II en alle andere betrokken partijen. Samen halen we de eindstreep!