Sinds vorig jaar is Harold Beem bestuurslid van Energiecoöperatie WPN. De wens om toe te treden tot het bestuur koesterde hij al sinds hij lid werd van de coöperatie. Toen hij minder uren ging werken en de zorg voor zijn ouders voorbij was, na hun overlijden, kreeg hij tijd voor andere dingen en greep hij zijn kans. Hij bekommert zich binnen het bestuur vooral om de communicatie: die moet helder en goed zijn. Hij heeft gemerkt dat zijn eigen werk als project- en contractmanager ook valt of staat met heldere communicatie, vandaar.

Breder dan Nijmegen

Harold woont in Huissen, onder de rook van Arnhem. Via Natuur en Milieu Gelderland, een van de initiatiefnemers van Windpark Nijmegen-Betuwe, kwam hij in aanraking met de coöperatie. Als bijna-Arnhemmer koos hij voor Nijmeegse Windaandelen. ‘De coöperatie mag dan Nijmeegse wortels hebben, ik ben echt niet de enige die van wat verder weg komt.’ Wel pleitte hij vanaf het begin voor een bredere focus dan Nijmegen alleen. ‘Ik was blij toen de naam Windpark Nijmegen-Betuwe werd gekozen. Een paar kilometer verderop zit je immers al in Elst, middenin de Betuwe. Het windpark is wat mij betreft dan ook meer dan een Nijmeegs succes.’

Andere koek

Harold was actief in verschillende besturen en is wel wat gewend. Toch is bestuurslid zijn van WPN voor hem andere koek: ‘WPN is een van de grootste energiecoöperaties van Nederland en eigenaar van een windpark.’ Niet bepaald een hobby-club dus, aldus Harold. Daarbij zit de coöperatie in een transitiefase: ‘We moeten onszelf opnieuw uitvinden. Het windpark draait en nu het eerste stof is neergedaald is het zaak het goed te beheren. Maar intussen staat de tijd niet stil, kijk bijvoorbeeld naar Zonnepark de Grift dat er binnenkort aan komt. Het bestuur krijgt uitdagende vragen voor de kiezen: ‘Willen we vooral beheren wat er al is of willen we verder vooruit, vernieuwen en voorop blijven lopen in de regionale energietransitie? En willen we als coöperatie bijvoorbeeld zelf stroom gaan leveren?’

Reisleider

Precies daar komt het belang van goede communicatie om de hoek kijken, volgens Harold. Als bestuur moeten we over onze toekomststrategie intensief overleggen. En we moeten elkaar vragen stellen, want in je eentje op je eigen eiland werkt het niet. Ik zet me er graag voor in om samen tot één verhaal te komen, als een soort reisleider. In mijn werk heb ik die rol ook vaak opgepakt. We moeten op reis met elkaar om ons doel te bereiken. Al vind je dit terug in alle managementboeken, het is echt waar.’

Toekomst

‘Voor de toekomst geldt wat mij betreft dat als we verder groeien in ledenaantal en er meer energieprojecten komen, we bijna niet aan professionalisering ontkomen, want met alleen vrijwilligers zal het lastig te bestieren zijn.’ Soms geeft de coöperatie Harold dus wel wat kopzorgen. Maar dat WPN een mooie en bijzondere groep mensen is, staat voor hem voorop. ‘En uiteindelijk doen we dit voor een betere en duurzamere wereld. Dat moeten we niet vergeten.’

Harold Beem woont in Huissen met zijn echtgenote Hanneke. Hij houdt van wandelen en gebruikt deze coronatijd om veel ommetjes te maken, bijvoorbeeld over de Huissensedijk, die van Huissen naar het Gelredome loopt. Ook is hij betrokken opa. Elke twee weken past hij samen met Hanneke op zijn kleinkinderen van 2 en 5 jaar oud, die in het Utrechtse Houten wonen.

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.