De tweejaarlijkse subsidieronde van het windpark in Nijmegen-noord valt weer in dit najaar. Bij deze alvast een vooraankondiging, zodat u tijdig kunt bedenken of uw project er misschien voor in aanmerking komt.

Acht jaar geleden verrezen de vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Ze leveren stroom voor gemiddeld zo’n 7000 huishoudens. De molens zijn in eigendom van de lokale Energiecoöperatie WPN. De coöperatie heeft nu meer dan 1800 leden.

Omdat de impact van moderne windturbines op de omgeving groot is, is het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe opgericht. Dit fonds verstrekt 1 keer per 2 jaar subsidies voor projecten voor en door inwoners en organisaties uit de woongebieden rondom het windpark. Dit zijn het buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, Nijmegen-Oosterhout, Zuiderveld, de Grote Boel, de Grift en Ressen.

De subsidieronde van eind 2022 heeft o.a. gezorgd voor een AED in Reeth, extra bankjes langs Ommetje Ressen en fijnstofmeters in Nijmegen Noord (én een in Reeth). Er is ook bijgedragen aan de kosten voor een waterspeeltuin in Oosterhout. Nog veel meer initiatieven zijn de afgelopen jaren ondersteund, zie hiervoor de website: windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds.

Eind 2024 is er weer een nieuwe subsidieronde. Om meer ruimte te bieden voor overleg, is nu al een voor-aanmelding mogelijk van projecten en initiatieven. Kijk wel naar de voorwaarden op de website! U kunt uw aanvraag – eventueel met bijlage – indienen per e-mail: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl.

Voor-aanmeldingen kunnen dan nog tot 3 juni ingediend worden, zodat het fondsbestuur genoeg tijd heeft om feedback te geven. Na de zomer start dan de formele aanvraagperiode voor subsidies.

Ook kunt u de nodige informatie op onze website vinden en contact opnemen met het bestuur. Wij denken graag met u mee!