Toelichting bestuur participatievoorstel Zonnepark de Grift

24-03-2021

Het Zonnepark begint werkelijkheid te worden. De bouw is begonnen, de contouren zijn al zichtbaar en nog even geduld en dan is het tweede grote project van het Energielandschap de Grift een feit. Van, door en met burgers! Het was en is geen gemakkelijk traject met ook nu nog de nodige hobbels, zoals een bouwvertraging waarover straks meer. Maar het gaat om het resultaat en dat komt er! Wiek-II ontwikkelt het project in nauw overleg met Energiecoöperatie WPN. 

Intussen hebben we als coöperatie nog het nodige te doen. Na veel overleg met werkgroep, Wiek-II een peiling en webinars nam het WPN bestuur begin februari 2021 een principebesluit over de vorm waarop het eigen vermogen voor het Zonnepark de Grift ingezameld gaat worden. Het bestuur koos voor de aandelenvorm, deze vorm is in principe vergelijkbaar met de manier waarop we geld hebben ingezameld om Windpark Nijmegen-Betuwe te kunnen financieren. Dit zal als voorstel aan de leden worden voorgelegd in de ALV die gepland is op 6 april. De besluitvorming zal eind april in een extra ALV plaatsvinden.

Bestuur kiest voor aandelen

Als bestuur kiezen we voor een aandelenvorm die vergelijkbaar is met die van de windaandelen. In de laatste maanden van 2020 is er veel gesproken over de meest geschikte vorm om eigen vermogen op te halen door de werkgroep Zon, het bestuur en Wiek-II. Dit met name omdat alle financiële modellen uitgingen van een eerste uitkering na 6 tot 7 jaar. Een obligatievorm werd toen als alternatief geopperd. In de afgelopen maanden is met name de rente van de beoogde bank sterk gedaald, waardoor we zagen dat de financiële modellen allemaal in de eerste jaren na oplevering tot uitkering zouden kunnen leiden. Ook zou er bij de obligatievorm naar verwachting minder binding zijn met WPN dan bij aandelen en deze binding is juist wat wij als coöperatie nastreven.

Participatievoorwaarden en rendement

De komende weken werken Wiek-II, het bestuur en de werkgroep aan de afronding van de informatiebrochure en voorwaarden om deel te nemen in Zonnepark de Grift. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het financiële model waarmee dan ook de rendementsprognose kan worden onderbouwd. Hoe hoog het rendement op de Zonaandelen wordt kan nog niet worden bepaald, omdat nog niet alle variabelen vastgelegd zijn. De participatievoorwaarden moeten nog door de ALV worden vastgesteld. Deze zijn onderdeel van de informatiebrochure die we opstellen. Daarin vind je alle voorwaarden en de rendementsprognose. De looptijd van de Zonaandelen is 20 jaar. 

Planning

De planning is om op 6 april een ALV te beleggen waarin meer informatie wordt gegeven over de uitgifte van Zonaandelen en de participatievoorwaarden. Besluitvorming vindt plaats in de extra ALV op 28 april. Aannemende dat het voorstel geaccepteerd wordt, kan dan in mei het inschrijven op de participaties starten. Als alles volgens plan verloopt gaan we medio juli 2021 de overdracht van het Zonnepark aan Energiecoöperatie WPN vieren!

Bouwactiviteiten Zonnepark

Het zal wellicht zijn opgevallen dat, na de voortvarende start, er momenteel geen activiteit is op de bouwlocatie van Zonnepark de Grift. Dat heeft als belangrijkste oorzaak dat er stagnatie is geweest in de afronding van de afspraken met de financiële partners. Voor de bouwer was dat aanleiding om even pas op de plaats te maken. Het vooruitzicht is dat het financiële traject binnenkort wordt afgerond. Het kan echter wel enkele weken duren voordat alles weer loopt omdat het opstarten van de bouw ook de nodige logistieke aanpassingen met zich meebrengt. Intussen gaan we aan de slag met de inschrijving voor Zonaandelen en is alle energie erop gericht om in 2021 al profijt te kunnen hebben van de zon!

Bestuur Energiecoöperatie WPN

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.