De molens van ons Windpark Nijmegen-Betuwe draaien nu ruim vier jaar. De balans is opgemaakt en we kunnen de tweede uitkering aan de Windaandeelhouders doen. Het resultaat over 2019 blijkt voldoende te zijn om tot uitkering over te kunnen gaan. Alle windaandeelhouders hebben hierover op 17 juni een bericht per e-mail ontvangen. De uitkering is op 21 juni aan de windaandeelhouders overgemaakt.

Verwachte uitkering over het jaar 2020

Nog meer goed nieuws: we verwachten medio september een uitkering te kunnen doen aan Windaandeelhouders over het jaar 2020. Je ontvangt tegen die tijd weer bericht van ons.

Verwachte uitkering komende jaren

Ons windpark heeft een levensduur van minimaal 20 jaar. Door het jaarlijkse rendement op je windaandelen, verdien je je inleg binnen een aantal jaren terug. Op basis van de verwachte productie van het Windpark over de totale looptijd, berekenden we een verwachte uitkering per windaandeel over de totale levensduur. Deze is in mei 2021 ge-update. Met de notulen van de ALV van 8 juni verspreiden we deze nieuwe prognose onder de Windaandeelhouders.

Waarde van je Windaandeel

De uitkering staat los van de waarde van je Windaandelen voor de belastingaangifte. De waarde voor de belastingaangifte is een administratieve boekwaarde, die uiteindelijk zal verminderen tot € 0. De verwachte uitkering in de komende jaren kan wel van invloed zijn op de marktwaarde van een Windaandeel (bv. bij verkoop). Energiecoöperatie WPN doet geen uitspraken over de marktwaarde van de Windaandelen. Lees de toelichting ‘Wat is de waarde van een Nijmeegs windaandeel?’

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.