Vacature lid Raad van Commissarissen Zonnepark de Grift B.V.

21-12-2023

Per direct zoekt Energiecoöperatie WPN naar:

Een lid Raad van Commissarissen Zonnepark de Grift B.V.

Het Zonnepark exploiteert sinds 2022 ongeveer 11.000 panelen die geplaatst zijn bij het Windpark Nijmegen Betuwe B.V. en gebruik maken van dezelfde aansluiting. Beide parken zijn geheel coöperatief ontwikkeld en gefinancierd en vallen onder de Energiecoöperatie WPN met ruim 1.500 leden.

Raad van Commissarissen (RvC)

Het windpark en zonnepark zijn in aparte vennootschappen (BV’s) ondergebracht. Het zonnepark wordt beheerd door een bestuurder. Deze bestuurder valt onder het toezicht van een driehoofdige Raad van Commissarissen (RvC).

  • De Energiecoöperatie (100% aandeelhouder van beide parken) draagt de leden voor en deze worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) benoemd.
  • De RvC houdt toezicht op het reilen en zeilen van de vennootschap en legt verantwoording af aan de AvA waar de coöperatie alle aandelen bezit.

Een lid van de RvC wordt voor een periode van 3 jaar benoemd, met een mogelijke verlenging van nog eens 3 jaar. Er zijn twee leden al benoemd en wij zijn op zoek naar een derde lid.

Werkzaamheden RvC

De RvC vergadert enkele keren per jaar zelfstandig en is aanwezig op de Algemene vergadering van Aandeelhouders, die minimaal 2 maal per jaar plaatsvindt. Voor elke vergadering ontvangt het RvC lid een vergoeding. Van kandidaten wordt verwacht dat ze ruime ervaring hebben met toezicht en/of bestuur. Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat ze deskundig en onafhankelijk kunnen optreden en dat ze kennis hebben op het vlak van financieel management en/of wind- en zonne-energie en de coöperatieve gedachte een warm hart toedragen. Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Nijmegen.

Zelf interesse of ken je een geschikte kandidaat?

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je een geschikte kandidaat? Stuur dan uiterlijk 15 februari 2024 een mail aan penningmeester@energiecooperatiewpn.nl. De procedure omvat gesprekken met bestuursleden van de coöperatie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.