Vergunning voor bouw Zonnepark het Reethse Veld

02-11-2021

Vlakbij de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe werkt coöperatie Reethse Veld aan een eigen zonnepark. In oktober was er goed nieuws voor de coöperatie. Het college van de gemeente Overbetuwe geeft een definitieve vergunning af voor de bouw van het zonnepark. Met de vergunning op zak kan de coöperatie verder met de voorbereidingen.

Initiatief van inwoners

Het zonneveld van vijf hectare en zo’n 9000 panelen komt te liggen aan de Wolfhoeksestraat, op ongeveer een halve kilometer afstand van Windpark Nijmegen-Betuwe. Via de coöperatie wordt geregeld dat het zonnepark blijvend in handen komt van inwoners van Reeth. Omwonenden uit een groter gebied rondom Reeth die mee willen praten over de plannen of straks mee willen investeren kunnen deelnemen. Als naast de vergunning straks ook de vereiste SDE+ subsidie binnen is kan de coöperatie aan de slag met het uitwerken van de voorwaarden voor deelname.

Ruimte voor samenwerking

Voor de realisatie van het zonnepark werkt de coöperatie samen met projectvoorbereider Wiek-II, die ook Windpark Nijmegen-Betuwe ontwikkelde. Zonnepark het Reethse Veld is een mooi voorbeeld van hoe partijen die eerst tegenover elkaar stonden nu met elkaar werken aan verduurzaming. Het buurtschap Reeth voerde indertijd strijd tegen de komst van Windpark Nijmegen-Betuwe. Na de compensatie van Reeth voor de gevolgen van het windpark is er ruimte om samen te werken. Het Reethse zonnepark gaat onderdeel uitmaken van Energielandschap De Grift, de innovatieve energievoorziening rondom de windmolens waaraan Wiek-II werkt.

Lees meer over Zonnepark het Reethse Veld en de coöperatie