Energiecoöperatie WPN is op zoek naar een nieuwe voorzitter

04-11-2021

3 november 2021

Energiecoöperatie WPN wil een bijdrage leveren aan de energietransitie in de gemeente Nijmegen en omstreken. Wegens het aflopen van de maximale termijn van de huidige voorzitter zijn we op zoek naar een enthousiaste bestuurder die samen met de zes zittende bestuursleden in de komende jaren zich wil inzetten voor de verdere ontwikkeling van de coöperatie en het versterken van het coöperatieve gedachtegoed.

Ontwikkeling van de coöperatie

Eind 2016 stond het Windpark er met vier windmolens en had de coöperatie duizend deelnemers. Dit was het resultaat na een flitsende start in 2013 van een burgerinitiatief van enkelen “aan de keukentafel”.

Na dit mooie resultaat koos de coöperatie  voor verbreding van de activiteiten. Naast het beheer en ontwikkelen van projecten richten we ons ook op het  delen van kennis door educatie en het ondersteuning bieden aan wijk- en buurtgerichte projecten.

In de tussentijd is Energiecoöperatie WPN doorgegaan met het ontwikkelen van productiecapaciteit. Zo is een Zonnepark in de afrondende fase,  gesteund door opnieuw de inbreng van honderden enthousiaste leden. Daarmee is de coöperatie gegroeid naar 1381 leden en 485 donateurs. De groei van de coöperatie is een dynamisch proces. Van een groep enthousiaste, deskundige burgers en ontwikkelaars is ze uitgegroeid tot een professionele organisatie, die 100% leunt op vrijwilligers met professionele administratieve ondersteuning

Windpark en Zonnepark

Het beheer van het Windpark en het Zonnepark zijn ondergebracht bij twee B.V.’s. Voor nieuwe ontwikkelingen zoeken we steeds naar de juiste juridisch-organisatorische constructie.

Het beheer van de bestaande projecten en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn de kerntaken van de coöperatie. De ontwikkelingen gaan snel en daarom is reflectie op en zo nodig bijsturen van de in 2017 gekozen strategie één van de opgaven voor de komende periode.

Vacature voorzitter

Van de nieuwe voorzitter verwachten we dat deze een grote affiniteit heeft  met een coöperatie en coöperatieve duurzame energieprojecten. Is een echte coöperatief denker, netwerker en verbinder.

De bestuurscultuur is collegiaal. De taken aan tafel zijn verdeeld, de besluitvorming in principe gebeurt op consensus en de bestuursleden zijn bereid elkaar helpen bij de uitvoering van de taken. We verwachten dat de voorzitter eveneens een teamspeler is, die de coöperatie kan representeren en knopen kan doorhakken als de situatie daarom vraagt.

Wat vragen we:

 • Je bent een bestuursperiode van 3 jaar ( met eventueel 2 x 1 jaar verlenging)  beschikbaar voor circa 2 dagdelen per week (soms overdag/vaak avond); je woont in de regio Nijmegen (i.v.m. vergaderingen en bijeenkomsten veelal in regio Nijmegen);
 • Je hebt een visie op het functioneren van een coöperatie en kent mogelijkheden om de leden actief te betrekken en te enthousiasmeren;
 • Je bent in staat sturing en uitvoering te geven aan een team van vrijwillige bestuursleden en hun kwaliteiten optimaal te benutten. Je doet dit in collegiaal overleg;
 • Je hebt ervaring in het aansturen van verenigingen/coöperaties;
 • Je hebt talent om met verschillende organisaties en uitvoerders samen te werken en te sturen op de doelstellingen van de coöperatie;
 • Je hebt een regionaal (regio Nijmegen) netwerk en/of netwerk in de energiewereld;
 • Je werkt aan een goede balans tussen ideologie en zakelijkheid;
 • Je hebt een open houding en goede communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt affiniteit met duurzame energie, coöperaties / coöperatieve modellen en organisaties (kennis is niet vereist) en bent bereid donateur te worden als je nog geen lid of donateur (eenmalig 25 euro) bent;
 • Je hebt zin om met de andere, momenteel 6, bestuursleden de coöperatie en haar leden te faciliteren in verdere ontwikkeling.

Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Wat bieden we:

 • Een onbezoldigde vrijwilligersfunctie bij een inspirerende organisatie die Zonnepark en Windpark beheert en die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie op lokaal niveau;
 • Kansen om WPN verder op de kaart te zetten in de regio;
 • Enthousiaste bestuursleden en kernteam van betrokken vrijwilligers;
 • De mogelijkheid om je eigen netwerk verder uit te bouwen in de Regio.

Procedure:

Neem als je interesse hebt contact op met de secretaris van de coöperatie.  Mailadres secretaris@energiecooperatiewpn.nl ;  Telnr. 06-51117977.  Graag ontvangen we ook een korte brief met motivatie en CV. Een selectiecommissie zal in de maand november 2021 gesprekken voeren met kandidaten en een voordracht doen aan het bestuur. Voor de definitieve voordracht aan de ALV is er ook nog een kennismakingsgesprek met het hele bestuur.  Voorwaarden voor benoeming zijn ook een VOG en het ondertekenen van de gedragscode van de coöperatie. Het bestuur doet een bindende voordracht aan de ALV, de ALV benoemt. 

Voor meer informatie zie ook de website van Energiecoöperatie WPN. Daarop zijn ook de belangrijkste documenten te vinden.

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.