Terugblik Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2021

04-11-2021

We konden eindelijk weer fysiek bij elkaar komen. Brebl bleek daarvoor een prima locatie. Ook was het mogelijk om de ALV via zoom te volgen. Belangrijke onderwerpen waren de jaarrekening 2021 met daarbij het verslag van de kascommissie. De jaarrekening sluit met een positief saldo en de kascommissie heeft geen bijzonderheden gesignaleerd. In 2020 was er toch nog een uitkering over windaandelen van 2019. Na toelichting door de penningmeester Bert Lagerweij  en John Hontelez, lid van de kascommissie, is de jaarrekening vastgesteld. 

Over de uitkeringen 2020 van het Windpark gaf directeur Jos Hoebink meer informatie. De verwachting is dat er € 153.000 (eerder was de verwachting 260.000) kan worden uitgekeerd. In verband met de onzekerheid over de liquiditeit is door de RvC besloten dat in 2021 € 77.000 zal worden uitgekeerd en eind januari over de rest zal worden besloten. Praktisch betekent dit dat er na aftrek van de kosten voor de bedrijfsvoering van de coöperatie € 47.000 kan worden uitgekeerd. Vanwege de administratieve gevolgen zal dit in 2022 tegelijk met het tweede deel van de uitkeringen gebeuren.

Daarna was het aan Abo Rassa, bestuurslid, om de ALV bij te praten over het zonnepark. De inschrijving overtrof alle verwachtingen. Er wordt nog onderzocht of er op termijn meer aandelen kunnen worden uitgegeven. De financial close is in de fase van handtekeningen/parafen. De bouw is weer opgestart. Vanaf 11 oktober worden de panelen gelegd en de cable pooling is in december beschikbaar. Ook is in december het eerste lustrum van het windpark en in januari zal de installatie worden getest.

Het tweede deel van de ALV stond in het teken van kennismaking met de bestuursleden Martine Boot, Jan van Delft en Bram Peperzak, lid van de RvC van het windpark op voordracht van de coöperatie.

Daarna werd afscheid genomen van bestuursleden Erik Kemper, Jos Hoebink en Alie Hoksberg, van Pim de Ridder in zijn functie als directeur van het Windpark, van Ruud Schuurs, lid van de RvC van het windpark en van Christine Wevers, communicatiemedewerker Wiek-II. Ze werden toegesproken en bedankt voor hun inzet door de voorzitter en kregen een windmolentje met zonnepaneeltje overhandigd. Wel zelf in elkaar zetten was de boodschap!

Volkert Vintgens vroeg aandacht voor het recente overlijden van Marc van Lieshout die lange tijd lid is geweest van de integriteitscommissie. Zie hiervoor ook het in memoriam in de nieuwsbrief van november door Jos Reinhoudt, voorzitter van de integriteitscommissie.

Tot slot werd nog een oproep gedaan voor nieuwe leden van de kascommissie, de integriteitscommissie en de voorzittersfunctie van de coöperatie die op korte termijn vacant is.

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.