Terugblik extra Algemene ledenvergadering 8 juni 2021

21-06-2021

De belangstelling voor de online ALV was weer groot, ondanks het feit dat het de derde ALV was in twee maanden tijd. Zoveel betrokkenheid is een goed teken, daar zijn we blij mee! Het zonnepark en windpark mogen zich verheugen in een stijgende belangstelling van onze leden en donateurs. De enthousiaste reacties op de inschrijving, die op 10 juni is gestart, bevestigen deze betrokkenheid.

Voor het zonnepark namen de leden enkele aanvullende besluiten over de documenten voor de inschrijving en over de verpanding van de aandelen. Deze bieden, net als bij het Windpark, de Triodos bank zekerheid voor het verstrekken van de lening.

Pim de Ridder, bestuurder van het zonnepark, gaf een update van de bouw. De financiële afspraken zijn bijna afgerond en we verwachten dat Zonnepark de Grift begin volgend jaar klaar is.

Voor de leden met Windparticipaties had Bert Lagerweij, onze penningmeester, goed nieuws. In juni vindt alsnog een uitkering over 2019 plaats. Jos Hoebink, bestuurder van het Windpark, en Bert Lagerweij gaven vervolgens informatie over het meerjarenperspectief van de uitkeringen van het Windpark.

Voorzitter Leidy van der Aalst bedankte alle deelnemers en vooral de bestuursleden van WPN én de medewerk(st)ers van Wiek voor het vele werk dat in de afgelopen periode weer is verzet.

Het verslag van de ALV en de presentaties sturen we binnenkort aan alle leden en donateurs.